ตอนที่ 6 เครื่องมือการปรับแต่งคลิปวิดีโอบนโปรแกรม Loom

Workshop 6 เครื่องมือการปรับแต่งคลิปวิดีโอ

1การแสดงความคิดเห็น

2. การแจ้งเตือนการแสดงความคิดเห็น
​    ผ่านอีเมล

3. การแสดงความรู้สึก

4. ภาพตัวอย่างแบบภาพเคลื่อนไหว

5. การแสดงสัญลักษณ์ Loom 

6. ปุ่มแสดงการ Download 

7. แสดงยอดการชม

8. ปุ่มบันทึก

1. การกำหนดขอบเขตที่ต้องการตัดออก

2. ทำการตัดช่วงของการบันทึกที่
    ต้องการเอาออก

 3. ย้อนกลับไปหาต้นฉบับ

4. ย้อนกลับไปที่รายการหลัก

1. ตั้งชื่อปุ่มที่ต้องการ

2. ใส่ Like เว็บไซต์ที่ต้องการ

3. เลือกสีของปุ่ม

4. เลือกสีของข้อความ

5. เลือกรูปแบบของปุ่ม

6. แสดงสถานะของปุ่ม

7. บันทึก

Custom Thumbnail คือ การเพิ่มหน้าปกให้คลิปวิดีโอ

1. คลิ๊กที่ปุ่ม Drag to reposition เพื่อเลื่อนรูปภาพ

2. บันทึก

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!