fbpx

หน้าต่างการทำงานหลักของ Canva

หน้าต่างการทำงานหลักของ Canva

1. แถบเมนูการใช้งานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หน้าหลัก แม่แบบ ค้นพบ และราคา

          2. แถบเมนูกลุ่มเพื่อการทำงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการดีไซน์ของเรา ประกอบไปด้วย 1) เมนูแนะนำสำหรับคุณ 2) งานออกแบบของคุณ 3) ที่แชร์กับคุณ 4) งานในห้องเรียน 5) ชุดข้อมูลแบรนด์6) ตารางเวลาเนื้อหา 7) โฟลเดอร์ของคุณ 8) ถังขยะ และห้องเรียน (Class)

          3. แถบเครื่องมือค้นหา Canva ว่าสำหรับใช้ค้นหาไฟล์ต่าง ๆ

          4. แถบเครื่องมือแม่แบบต่าง ๆ ที่สำเร็จรูปไว้สำหรับให้เลือกใช้งานได้ในทันที

          5. แถบเครื่องมือแม่แบบต่าง ๆ ที่สำเร็จรูปที่ Canva แนะนำให้ใช้งาน สำหรับให้เลือกใช้งานได้ในทันที

          6. เมนูการตั้งค่าบัญชี

          7. เมนูการแจ้งเตือน

          8. ปุ่มการสร้างงานออกแบบ สำหรับใช้สร้างงานใหม่ๆตามต้องการ

          9. เมนูการบริหารจัดการบัญชี ผู้ใช้

หน้าต่างการทำงานย่อยในการสร้างงานออกแบบโดยใช้แม่แบบ

1. แถบเมนู ประกอบไปด้วย หน้าหลัก ไฟล์ และปรับขนาด

2. แถบเครื่องมือในการทำงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย แม่แบบ องค์ประกอบ อัพโหลด ข้อความ โลโก้ และเครื่องมือเพิ่มเติม

3. แถบแสดงสถานะของเครื่องมือต่าง ๆ จะถูกเปลี่ยนไปตาม สถานะของเครื่องมือการทำงาน

4. พื้นที่ในการแสดงผลการทำงาน ต่างๆ

5. การเพิ่ม พื้นที่ในการทำงานในแต่ละหน้า

6. การตั้งชื่อของไฟล์งาน

7. เครื่องมือสำหรับแชร์ เพื่อทำงานร่วมกัน

8. ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดผลงาน เพื่อนำไปใช้

9. แถบเครื่องมือรวมในการทำงาน และแก้ไขชิ้นงานต่าง ๆ

10. แทบสำหรับ การเพิ่มหน้าชิ้นงาน การสำเนาหน้าชิ้นงานเพิ่ม และ ลบหน้าชิ้นงานที่ไม่ต้องการออก

11. เครื่องมือสำหรับการสนทนาร่วมกันระหว่างการทำงาน

12. เครื่องมือสำหรับการย่อขยายหน้าต่างแสดงผลการทำงาน

13. เครื่องมือสำหรับแสดง หน้าต่างการทำงานทั้งหมด ในการที่จะเข้าไปแก้ไขในแต่ละหน้า

14. การขยายหน้าต่างทำงานให้เต็มหน้าจอ เพื่อมุมมองที่ ชัดเจน 15. เครื่องมือในการช่วยเหลือ หากมีข้อสงสัยในการทำงาน

หน้าต่างแนะนำสำหรับคุณ

1. หน้าต่างแนะนำสำหรับคุณ คือหน้าต่างที่ มีไว้สำหรับแนะนำ แม่แบบต่างๆในเบื้องต้น สำหรับให้ท่านได้เลือกออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ประกอบไปด้วย 4 หน้าต่าง ดังนี้

          2. หน้าต่างคุณจะออกแบบอะไร ประกอบไปด้วยแม่แบบต่าง ๆ มากมาย ที่จัดไว้เป้นหยวดหมู่ ท่านสามารถเลือกแม่แบบจากตรงนี้ได้เลย

          3. หน้าต่างสำหรับคุณ เมนูนี้แสกงผลจากระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งของ Canva ที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่าน โดยประมวลผลว่าท่านใช้งานแม่แบบไหนมากที่สุด และมีความเกี่ยวข้องกับแม่แบบใดบ้าง Canva จะทำการสุ่มเลือกแม่แบบมาไว้ให้ท่านสำหรับเลือกใช้งานอัตโนมัติ

          4. หน้าต่างงานออกแบบของคุณ คือหน้าต่างของ Canva รวบรวม และแสดงงานที่ท่านเคยออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ล่าสุด โดยมีการเรียงลำดับการนำเสนอ ตามลำดับเวลาการแก้ไขล่าสุด

          5. หน้าต่างแม่แบบการศึกษาที่กำลังมาแรง คือหน้าต่างที่มีไว้สำหรับให้ท่านเลือกแม่แบบต่าง ๆ ที่ทั่วโลกเลือกใช้กัน ณ เวลาปัจจุบัน โดยระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งของ Canva จะสุ่มเลือกมาให้

หน้าต่างงานออกแบบทั้งหมดของคุณ

หน้าต่างงานออกแบบทั้งหมดของคุณ คือ หน้าต่างของ Canva รวบรวม และแสดงงานที่ท่านเคยออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ล่าสุด โดยมีการเรียงลำดับการนำเสนอ ตามลำดับเวลาการแก้ไขล่าสุด ท่านสามารถคลิกเลือกรายการที่ท่านเคยแก้ไขไว้แล้ว นำออกมาใช้งานได้เลย

หน้าต่างที่แชร์กับคุณ

หน้าต่างงานในห้องเรียน

หน้าต่างงานในห้องเรียน คือหน้าต่างที่แสดงการสั่งงาน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในห้องเรียนโดยการจัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ  ซึ่งอาจนำไปใช้กับกูเกิลโครม หรือ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 365

หน้าต่างชุดข้อมูลแบรนด์

หน้าต่างชุดข้อมูลแบรนด์ คือหน้าต่างที่ เอาไว้ทำการตั้งค่า เบื้องต้นในการสร้างชิ้นงาน ประกอบไปด้วย เครื่องมือหลัก 5 เครื่องมือดังนี้ 1) โลโก้แบรนด์ 2) สีแบรนด์ 3) ชุดสีไม่มีชื่อ เพิ่มและค้นหาจานสี 4) ฟอนต์แบรนด์ 5) อัพโหลดฟอนต์ รวมถึง 7) การเพิ่มชุดข้อมูลแบรนด์

หน้าต่างตารางเวลาเนื้อหา

หน้าต่างตารางเวลาเนื้อหา คือหน้าต่าง ที่เอาไว้นัดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนหรือ ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

ให้ดำเนินการดังนี้

          1. ทำการเลือกเวลา

          2. เลือกช่องทางในการนัดหมาย

          3. พิมพ์ข้อความในกิจกรรม

          4. บันทึกร่าง

จะปรากฏกิจกรรมขึ้นมาในปฏิทิน ตามที่นัดหมายเวลาไว้

หน้าต่างโฟลเดอร์

หน้าต่างโฟลเดอร์ คือหน้าต่างที่รวบรวมหรือเก็บผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ หรือได้ทำกิจกรรมต่างวัย บน Canva เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้การค้นหาผลงานได้ง่ายขึ้น

หน้าต่างถังขยะ

หน้าต่างถังขยะ คือหน้าต่างที่เอาไว้เก็บ ฝ่ายหรือรูปภาพต่างๆที่ได้ทำการรบ ออกไปจากหน้าต่างการทำงาน หากท่านต้องการจะหลบออกจากระบบจริงๆให้เลือกกลุ่มงานซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้

          1. ไฟล์จากงานออกแบบ

          2. ไฟล์รูปภาพ

          3. ไฟล์วิดีโอ

          ส่วนหมายเลข 4 นั้นท่านสามารถ กู้ข้อมูลกลับได้ หมายเลข 5 คือ การลบออกอย่างถาวร ท่านจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนานว่า จนกว่าจะอัพโหลดเข้าไปใหม่

หน้าต่างห้องเรียน

หน้าต่างห้องเรียน นี้ท่านสามารถสร้างห้องเรียน สำหรับไว้ใช้สอนนักเรียนของท่านได้โดยสามารถเพิ่มรายชื่อนักเรียนจาก Google Classroom และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้จากหน้านี้

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!