fbpx

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
1. OBEC Channal : www.obectv.tv
2. FACEBOOK : OBEC Channal
3. Youtube : OBEC TV

ลิ้งค์ลงทะเบียนสามารถเข้าไปได้ที่ webinar.moe.go.th

ลงทะเบียนได้ในช่วงหลังการอบรมในแต่ละวัน โดยวิทยากรจะให้รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ โดย 1 วัน ช่วงเช้าและบ่าย ข้อสอบจะรวมกันในลิ้งค์เดียว ซึ่งหากกรอกลงทะเบียนสอบจะได้ใบเกียรติบัตรวันละ 1 ใบ ต้องเข้าอบรมทั้งเช้าและบ่ายจึงจะทำข้อสอบได้ และให้กดเข้าลิ้งค์การลงทะเบียนให้ถูกต้องตามภาคด้วย

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร ได้ในทุกวัน ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

ปิดรับลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเวลา 21.00 น. ของแต่ละวันที่อบรม

เกียรติบัตรจะได้ในลิ้งค์ webinar.moe.go.th ให้ติดตามที่หน้าเว็ปไซต์

ติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค GEG Thailand https://www.facebook.com/gegthailand

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านเว็ปไซต์ webinar.moe.go.th

การอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาตนเอง ไม่สามารถนำชั่วโมงไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

 • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก :
 • ลงทะเบียน ภาคเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคใต้ :

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

 • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก :
 • ลงทะเบียน ภาคเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคใต้ :

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

 • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก :
 • ลงทะเบียน ภาคเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคใต้ :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

 • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก :
 • ลงทะเบียน ภาคเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคใต้ :

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

 • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก :
 • ลงทะเบียน ภาคเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
 • ลงทะเบียน ภาคใต้ :

ที่มา: การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar

อ้างอิงหนังสือราชการ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!