ความสำคัญของการเลือกใช้สื่อ

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น

แต่เทคโนโลยี นั้นมีมากมายเหลือเกิน !!!

…ดังนั้นการคัดเลือกสื่อ

และการศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยี

และวิธีการสอน ของผู้สอน

ให้เกิดความชำนาญ

ตามความถนัดของตัวเอง

จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

…เพื่อให้ตัวของผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ให้ได้มากที่สุดนั้นเอง…

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!