fbpx

บรรยายการใช้งาน Google Work Space for Education

Google Work Space for Education ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง สำหรับใช้ในการจัดการศึกษา โรงเรียนใดได้เครื่องมือนี้ไว้ใช้ก็จะถือว่าได้ประโยชน์มากโขเลยทีเดียวดังนั้นการฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยใช้เครื่องมือดังกล่าวจึง…มีความจำเป็นสำหรับครูในโรงเรียนเพื่อที่จะ…นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้ง…ในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์วันนี้มีความยินดีมาก ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์จาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 โอกาสหน้าคงได้พบกันอีกนะครับ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!