fbpx

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

การเตรียมข้อสอบ และเครื่องมือประเมิน เพื่อรองรับฐานสมรรถนะของผู้เรียน

Timeline แผนการขับเคลื่อนการนำผลประเมิน RT, NTและ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่มา: ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ประชุม​ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ​ ครั้งที่ 5/2565

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!