นิเทศตามเกณฑ์การตรวจสอบผลการ ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

                 คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยท่าน รอง ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก ประธานกรรมการนิเทศนำทีมคณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว  ได้นิเทศตามเกณฑ์การตรวจสอบผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว  ณ  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!