fbpx

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตาม ว10/2564

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวอย่างวิทยฐานะชำนาญการ)

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 และ ว10/2564)

ตัวอย่างเว็บไซต์

Download ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อนำไปแก้ไข

มีขั้นตอนการนำไปใช้ดังนี้

ลงทะเบียนเพื่อรับต้นฉบับเว็บไซต์ จากนั้นจะพบ Link และสามารถเปิดไฟล์ต้นฉบับได้

จะพบกับต้นฉบับของเว็บไซต์ที่ท่านจะสามารถทำสำเนาไปใช้เพื่อการแก้ไขได้ ให้ท่านทำการเปิดเว็บไซต์

หรือ

3. ตั้งชื่อของเว็บไซต์ตามต้องการ

4. กดที่โลโก้ เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

5. เปิดเว็บไซต์ที่ได้ทำสำเนาไว้

6. ดำเนินการแก้เว็บไซต์ตามต้องการ

ตัวอย่างการทำ Link นำเสนอ QR Code

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!