fbpx

ตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 เว็บไซต์รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 เว็บไซต์รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

https://sites.google.com/view/angkana2565/

ขอขอบคุณ ผอ.อังคนา คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภู่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!