การเขียนให้ตัวละครใน Scartch 3 เดิน

การเขียนให้ตัวละครเดิน มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Scratch จะปรากฏตัวละคร  Sprite 1 ที่เป็นรูปแมว 

2. คลิกแท็บ Costumes จะปรากฏตัวละคร 2 ชุดที่ คือ Costume 1  และ Costume 2 ให้สังเกตว่าชุดตัวละครมีลักษณะท่าทางการก้าวเดินของแมวที่แตกต่างกัน

3. คลิกแท็บ Script แล้วเขียนโปรแกรมโดยลากบล็อกคำสั่งว่าที่พื้นที่เขียนโปรแกรมดังนี้

ขั้นที่ 1

1. คลิกแท็บ Events (แถบสีเหลือง)

2. คลิกแท็บบล็อกคำสั่ง When Clicked

3. เขียนโปรแกรมโดยลากบล็อกคำสั่ง When Clicked วางที่พื้นที่เขียนโปรแกรม 

ขั้นที่ 2

1. คลิกแท็บ Motion (แถบสีน้ำเงิน)

2. คลิกแท็บบล็อกคำสั่ง Move steps

3. เขียนโปรแกรมโดยลากบล็อกคำสั่ง Move stepsวางที่พื้นที่เขียนโปรแกรม 

ขั้นที่ 3

1. คลิกแท็บ Looks (แถบสีม่วง)

2. คลิกแท็บบล็อกคำสั่ง next costume

3. เขียนโปรแกรมโดยลากบล็อกคำสั่ง next costumeวางที่พื้นที่เขียนโปรแกรม 

4. ลองรันโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม      สังเกตผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นว่าแมวมีลักษณะคล้ายการเดิน 1 ก้าวซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่ง

Move steps หมายถึงสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไป 10 หน่วยการเคลื่อนที่ในหน่วยจะเท่ากับการขยับไป 1 จุดบนหน้าจอคำสั่ง

next costume หมายถึงการเปลี่ยนตัวละครในลำดับถัดไป

5. ลองปรับสคริปในข้อ 3 โดย

  5.1 เพิ่มบล็อกคำสั่ง forever จากชุดบล็อกคำสั่ง  Control (แถบสีส้ม)

   5.2 เลือกบล็อกคำสั่ง forever

   5.3 โดยวางครอบคำสั่ง Move 10 steps และ next costume 

6. คลิกปุ่ม  ธงเขียวแล้วสังเกตผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นได้ว่าแมวเดินชนขอบเวทีซ้ำยังไม่สิ้นสุด 

แล้วถ้าลองเพิ่มคำสั่งตามนี้ละจะได้อะไร???

ลองฝึกและทำตามดูนะครับ ^___^

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ