fbpx

ข้อดีของการทำ Educational Videos

ข้อดีของการทำ Educational Videos เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประโยชน์กับห้องเรียนออนไลน์ของผู้สอน

การทำ Educational Videos ผู้สอนอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือยาก หรือสลับซับซ้อน

เพียงแค่…”ผู้สอนมีไอเดีย” ผนวกกับเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้อย่างอย่างน่าสนใจ

ก็จะสามารถทำให้ “ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย”

ของผู้สอน จะ “เปิดรับข้อมูลข่าวสาร”

“เนื้อหาการเรียนรู้” อย่างเต็มใจ

ผู้เรียนจะ “ไม่รู้สึกอัดอัด”

เหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ผู้เรียนในโลกยุคใหม่ถือ “เป็นเรื่องน่าเบื่อ”

และไม่สามารถตอบโจทย์ “การเรียนรู้ที่มีความอิสระ”

ของพวกเขา

ดังนั้น การทำคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนมากที่สุดที่ผู้สอนต้องทำการศึกษา และนำมาใช้ให้เร็วที่สุดครับเพราผู้เรียนจะไม่รอท่านครับ

 

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!