เมื่อครูต้องสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา

เราๆ ท่านๆ ไม่เท่าไหร่ แต่…เด็กที่เกิดมาในศตวรรษที่ 21 นี้ จะทำงาน จะใช้ชีวิตกันได้อย่างไร

ในอนาคตถ้าพวกเขายังไม่ได้รับการฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

การคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะ “การคิดแบบเชิงวิภาคในเชิงลึก” คิดแบบสลับซับซ้อน “เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา”จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนมากที่สุด

แล้วยิ่งมี “ระบบ หุ่นยนต์” หรือ “ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)” เข้ามาช่วยเป็นกำลังสำคัญ ของผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนแรงงาน

พวกเขาควรทำอย่างไร ไปหาคำตอบกันครับ

** ได้คำตอบแล้วเล่าให้ฟังบ้างนะครับ ^___^

 

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!