หน้าต่างการทำงานของ Google Sites

การสร้างห้องเรียนดิจิทัลด้วย Google Sites ตอนที่ 2 หน้าต่างการทำงานของ Google Sites

หลังจากที่สามารถเข้าระบบของ Google Sute เพื่อเรียกใช้งาน Google Site ได้แล้ว ในบทความนี้จะพูดถึง หน้าต่างการทำงานของ Google Sites อธิบายตามหมายเลขของภาพ 6 หมายเลขดังนี้

  1. เมนูหลัก ประกอบไปด้วย

1.1 Sites หมายถึง แหล่งรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้แล้ว

1.2 Sites คลาสสิก หมายถึง การกลับไปที่การสร้างเว็บไซต์แบบดั้งเดิมของ Google

1.3 เอกสาร หมายถึง เมนูสำหรับการสร้างงานจาก Google Doc

1.4 ชีต หมายถึง เมนูสำหรับการสร้างงานจาก Google Sheet

1.5 สไลด์ หมายถึง เมนูสำหรับการสร้างการนำเสนองานจาก Google Slide

1.6 ฟอร์ม หมายถึง เมนูสำหรับการสร้างการนำเสนองานจาก  Google Forms

1.7 ไดรฟ์ หมายถึง เมนูสำหรับการเปิดเข้าใช้งาน Google Drive

2. แสดงเว็บไซต์ที่สร้าง หรือทำการแก้ไขล่าสุด โดยจะแบ่งโหมดในการแสดง 3 โหมด คือ

2.1 แสดงเว็บไซต์ของทุกคน

2.2 แสดงเว็บไซต์ของฉัน

2.3 แสดงเว็บไซต์ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของ

3. มุมมองแสดงรายการ แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

3.1 มุมมองรายการ มื่อใช้ปุ่มนี้ เว็บไซต์จะแสดงแบบรายการเป็นบล็อก

3.2 มุมมองตาราง เมื่อใช้ปุ่มนี้ เว็บไซต์จะแสดงแบบรายการเป็นแถวแบบตาราง

3.3 ตัวเลือกแบบจัดเรียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1) เปิดล่าสุดโดยฉัน

2) แก้ไขล่าสุดโดยฉัน

3) แก้ไขล่าสุด

4) ชื่อ

4. เปิดตัวเลือกไฟล์ ใช้สำหรับเปิดเพื่อค้นหาเว็บไซต์จาก Google Drive

5. สร้างเว็บไซต์ใหม่ ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ใหม่

6. กลับไปที่ Sites แบบคลาสสิก ใช้ในกรณีที่ต้องการกลับไปใช้ แบบดั้งเดิม

หน้าต่างการทำงานหลัก ๆ ของ Google Sites มีเท่านี้ครับ แต่ในส่วนของเครื่องมือการทำงานต่าง ๆ นั้น บทความต่อ ๆ จะ จะค่อยๆ ทยอยลงนะครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ