การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนให้ครูใช้ในห้องเรียนมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก “ภาครัฐ”หรือจาก “ภาคเอกชน” ทั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต

โทรทัศน์

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ล้วนแล้วแต่สถานศึกษา จะได้รับจัดสรรหรือสามารถหามาติดตั้งได้ด้วยตนเองก็แล้วแต่ความสามารถในการจัดหาของแต่ละสถานศึกษา

 

แต่……    โดยส่วนมากที่ทำให้ “ผู้บริหารกังวล” ว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ “ผู้สอนจะยังไม่นำเทคโนโลยีไปใช้สอน” ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

 

 

อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น

….มีคนบริจาคให้ด้วยความที่เครื่องมือใหม่มากผู้สอนเลยใช้ไม่เป็น

…. ผู้สอนตามเทคโนโลยีไม่ทันไม่รู้จะใช้ตอนไหน

…. แนวคิดจากผู้สอนที่เชื่อว่าการสอนแบบเดิมนั้นดีที่สุด

…. เทคโนโลยีมันซับซ้อนเกินไปมีความยุ่งยาก เลยพาลไม่ใช้ซะเลย

…. อาย หรือกังวล ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้และ….อื่นๆ อีกมากมาย

ทำให้การลงทุนด้านสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนไม่คุ้มกับการลงทุน

 

โครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นอีก หนึ่งโครงการที่จัดสรร สื่อ เทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในโครงการเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น

“โทรทัศน์”

“เครื่องคอมพิวเตอร์”

ในทุกห้องเรียน

“ระบบส่งสัญญาณถ่ายทอดสด”

เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ซึ่งถือว่าพร้อมมากๆ

 

แล้ว….ยังไงต่อ

เมื่อ…มีพร้อมทุกอย่าง

แต่…. “ผู้สอนยังไม่พร้อม”

“ผู้เรียนพร้อมเรียนมากๆ”

ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย

ให้กับทั้ง

“ผู้บริหาร” และ “ผู้สอน”

ในแต่ละสถานศึกษา

ที่จะให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด

เป็นคำถามที่รอให้ ผู้บริหารและผู้สอนในสถานศึกษา มาตอบครับ

 

มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนประชารัฐที่ได้รับจัดสรร สื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆจากโครงการโรงเรียนประชารัฐในหัวข้อ “การอบรมด้านการใช้สื่อออนไลน์เพื่อจัดการเรียนรู้”

 

เพื่อ…ทำการ ฝึกฝน

ทำ…ให้คล่อง

เตรียม…การสอน

เข้าใจ…ในกลวิธี

การจัดการเรียนการสอน

ในโลกยุคใหม่ใบนี้

 

เพื่อ….. ให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจ

เกิด…ความเชี่ยวชาญ

เกิด..ความรู้ ความเข้าใจ

ผู้บริหาร….เห็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอด

เมื่อ..ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา

รู้และเข้าใจ ร่วมกัน

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนแล้ว

ผลดีก็จะ…..เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแน่นอนครับผมยืนยัน

 

เชื่อผมเถอะครับ ว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงครับ ^____^

 

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!