fbpx

เมื่อทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต

แชร์เรื่องนี้
อนาคตมาเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต เพราะในศตวรรษที่21

“การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาไทยยังย่ำอยู่กับที่ก้าวไม่ทันโลกเพราะ…นักเรียน และผู้ปกครองติดอยู่กับค่านิยมเดิมในอดีต คือ… ต้องสอบเอ็นทรานซ์ – แอดมิชชั่น เพื่อ…เข้ามหาวิทยาลัยรัฐ กับ ค่านิยมที่มองว่าปริญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต”
…นี่คือบ่อเกิดความล้มเหลวของระบบการศึกษาในภาพรวม
 
มาถึงวันนี้โจทย์เปลี่ยน แต่นักเรียนและผู้ปกครองยังคิดแบบเดิม ยังคงเรียนตามกันไปในเส้นทางเดิมๆ
 
___
 
นักเรียนนักศึกษาต้องคิดให้ได้ก่อนว่า
 
คุณ…อยากทำอาชีพแบบไหน
 
แล้ว…หาว่าต้องเรียนอะไร
 
จึงจะ…..ไปทำอาชีพนั้นได้
 
แล้ว…หาอีกว่ามหาวิทยาลัยไหนที่ตอบโจทย์ตรงนี้
 
____
 
4 แนวทางตอบโจทย์โลกในสังคมยุคใหม่ ของสถานศึกษา
 

1. “Modern Program การพัฒนาหลักสูตรใหม่” เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้

2. “Modern & Full Facilities จัดเต็มเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย” ให้จำนวนมากพอกับจำนวนนักศึกษาเพื่อสอดรับกับแนวทางการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (pragmaapproach)โดยการชี้แนะของคณาจารย์

3. “Student Centric Learning จัดระบบการเรียนการสอนไม่ป้อน ไม่สอนเพื่อการจดจำ แต่เป็นการเรียนการสอนแบบระดมความคิด (Discussion)” ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิด เปิดโอกาสให้ค้นคว้า ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำงาน
4. “Partnership&Connection ภาคธุรกิจหลากหลายวงการพยายามสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา” เพื่อร่วมกัน ปั้น คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะการทำงาน และความรู้ความสามารถในสาขาวิชาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจทันโลก
 
___
 
เพราะ … มาตรวัดความสำเร็จของบัณฑิต ไม่ได้อยู่ที่ชื่อของมหาวิทยาลัย แต่อยู่ที่การเรียนในสิ่งที่ชอบ และใช่ของนักศึกษา
 
เพื่อ…เป้าหมายการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะงานที่สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานยุคใหม่และสำหรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทักษะภาษาและภาษาที่สามมีความสำคัญมาก
 
 
 
ที่มา : อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
https://www.thairath.co.th/content/1151078
 
 
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!