ผลการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ขอแจ้งผลการทดสอบการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม

โดยท่านสามารถเข้าดูผลตามบัญชีกลุ่มที่จัดทำแบบทดสอบ หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจาก สพฐ ตามกรอบของ กคศ

ดังนั้น

สำหรับผู้ที่ผ่านสามารถนำชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้


https://dltv.ac.th/content/content-detail/10185/1001
หรือ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1993951037376453&id=263066573798250

แหล่งที่มา

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมแนวทางการนำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ (TELETRAINING) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

📢📢📢 ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ

📝ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง…ขอบคุณค่ะ 😊🙏

📌เมื่ออ่านข้อปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้ 
👉 ผลการทดสอบ DLTV ผ่านการทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/iXD4WF
👉 ผลการทดสอบ DLTV ไม่ผ่านร้อยละ 60 ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/RZQPSV

💻ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F 
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล 
3. กด enter

ที่มา: ครูตู้ DLTV และ OBECLINE 2018

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!