การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คือ อะไร ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)  คือ เครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ 

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ