fbpx
Digital Learning Classroom

วิจัย

ความรู้ทั่วไปวิจัย

7 เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้ MS.WORD เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำผลงานวิจัย

แชร์เรื่องนี้

7 เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้ MS.WORD เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำผลงานวิจัย

Read More
ผลงานทางวิชาการวิจัยวิจัยในชั้นเรียน

รวมแหล่งค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

แชร์เรื่องนี้

รวมแหล่งค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

Read More
วิจัย

รวมเทคนิค การทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้งาน “โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)”

แชร์เรื่องนี้

รวมเทคนิค การทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้งาน “โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)”

Read More
วิจัย

คลังความรู้ ฐานข้อมูลงานวิจัย แหล่งค้นคว้าวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis

แชร์เรื่องนี้

คลังความรู้ ฐานข้อมูลงานวิจัย แหล่งค้นคว้าวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis

Read More
วิจัย

รวมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แชร์เรื่องนี้

รวมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!