fbpx
Digital Learning Classroom

กิจกรรมการสอน

Active LearningDPAการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการสอน

รวมสุดยอดเครื่องมือ AI ให้การสอนง่ายขึ้น

แชร์เรื่องนี้

รวมสุดยอดเครื่องมือ AI ให้การสอนง่ายขึ้น

Read More
Active Learningการเรียนรู้เชิงรุกกิจกรรมการสอน

แนวทางการออกแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Teaching)

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการออกแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Teaching)

Read More
กิจกรรมการสอนนโยบายการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

Read More
กิจกรรมการสอนนโยบายการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แชร์เรื่องนี้

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

Read More
การพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมการสอนนโยบายการศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีกรณีศึกษา 7 ขั้นตอน

แชร์เรื่องนี้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีกรณีศึกษา 7 ขั้นตอน

Read More
การเรียนรู้เชิงรุกกิจกรรมการสอนหนังสือคู่มือหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

แชร์เรื่องนี้

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

Read More
กิจกรรมการสอน

กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/3 ปีการศึกษา2560

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/3 ปีการศึกษา2560        

Read More
กิจกรรมการสอน

กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.6/2 ปีการศึกษา2560

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเป็นสิ่งที่ดูแล้วนักเรียนมีความสุขที่สุดในการเรียน เมื่อ….        

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!