การดำเนินงาน Coding ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสวท.และสพฐ.

 การดำเนินงาน Coding ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสวท.และสพฐ. โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จากเอกสารประกอบการประชุม Video Conference การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding 18 มกราคม 2564

Read more

คลิปวิดีโอการสอนของครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เผยแพร่ลิ๊งการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วยการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนของครูชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกชั้นได้เรียนรู้เสริมอีกทางหนึ่ง ดังนี้ ( คลิปจะเริ่มทำงานในเวลา 06:00 น. ของวันออกอากาศ ) อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล

Read more

ตอนที่ 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

Read more

ตอนที่ 4 การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Read more

ตอนที่ 11 การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export) ในโปรแกรม Camtasia Studio 9

การนำส่งไฟล์ในCamtasia Studio 9 เป็นขั้นตอนการนำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปใช้งาน โดยผู้จัดทำสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานตามต้องการได้

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ