การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 4 การเปิดห้องสอบใน Quizizz

การเปิดห้องสอบใน Quizizz สามารถทำได้ 2 กรณี คือ การสร้างห้องเรียนจาก Google Classroom และสร้างห้องเรียนแบบปกติ

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2 : การสร้างแบบทดสอบใน Quizizz

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย Quizizz ตอนที่ 1

E-Testing คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที

Read more

เครื่องมือสคริปต์และบล๊อกชุดคำสั่งสำหรับตัวละครของ Scratch3

สคริปต์คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละคร หรือเวทีเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ