fbpx

ตอนที่ 1 เมนูและเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม Camtasia Studio 9

โปรแกรม Camtasia Studio 9 เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Capture) หรือบันทึกการทำงานของหน้าจอ บันทึกเสียงบรรยาย เพลงประกอบ หรือแม้แต่บันทึกคนถ่ายด้วยกล้องที่ติดบนหน้าจอโดยสามารถให้แสดงบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอก็ได้

Read more
error: Content is protected !!