fbpx

ตอนที่ 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

Read more

ตอนที่ 4 การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Read more

ตอนที่ 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Loom

Workshop 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Loom พิมพ์ www.loom.com เลือก Get Loom for Free ลงทะเบียนเข้าใช้ด้วย อีเมล เลือก As a teacher สามารถเลือกใช้งานได้ 3 แบบ 1. ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Install App 2. ติดตั้งโปรแกรมโดยการฝังตัวใน Google Chrome 3. ไม่ติดตั้งใช้ผ่าน Google Chrome (ไม่แนะนำ)

Read more
error: Content is protected !!