การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่นที่ 3

…การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีทีมงาน การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 นี้ …ดังนั้น “ครู” ควรพาตัวเองไปอยู่ในที่ๆ มีการแลกเปรียบเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่ “ครูสนใจ” อย่างสม่ำเสมอ

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ