fbpx
Digital Learning Classroom

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

วีดีโอการประชุมวิชาการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 24-26 สิงหาคม 2566

แชร์เรื่องนี้

วีดีโอการประชุมวิชาการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 24-26 สิงหาคม 2566

Read More
DPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แชร์เรื่องนี้

รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read More
ศึกษานิเทศก์หลักการและแนวคิด

การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสำหรับศึกษานิเทศก์ “สริมเพิ่มพลัง สร้างสรรค์นวัตกรรมการนิเทศ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ไดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสำหรับศึกษานิเทศก์ “สริมเพิ่มพลัง สร้างสรรค์นวัตกรรมการนิเทศ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ไดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”

Read More
DPAPAการนิเทศภายในวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

การนิเทศภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

แชร์เรื่องนี้

การนิเทศภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

Read More
ผลงานทางวิชาการวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

การพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

Read More
DPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

แนวทางการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ว 11/2564

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ว 11/2564

Read More
DPAวิทยฐานะเชี่ยวชาญวิทยะฐานะศึกษานิเทศก์

แนวทางการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ว 11/2564

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ว 11/2564

Read More
ผลงานครู

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แชร์เรื่องนี้

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More
ผลงานทางวิชาการวิจัยวิจัยในชั้นเรียน

รวมแหล่งค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

แชร์เรื่องนี้

รวมแหล่งค้นหาวิทยานิพนธ์ทั่วโลก

Read More
ศึกษานิเทศก์

การใช้อีเมล microsoft 365 และบทบาทของ admin ในการสร้างอีเมล microsoft 365

แชร์เรื่องนี้

การใช้อีเมล microsoft 365 และบทบาทของ admin ในการสร้างอีเมล Microsoft 365

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!