fbpx

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Read more

เอกสารประกอบการบรรยาย การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน…ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

เอกสารประกอบการบรรยาย การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน…ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 5 การประชุม

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน

Read more

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตอนที่ 1 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

Read more

การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบไทรย้อยนิเทศวิถี

การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบไทรย้อยนิเทศวิถี

Read more

เอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

เอกสารแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

Read more
error: Content is protected !!