fbpx

ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

Read more

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

Read more

ตอนที่ 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

Read more

ตอนที่ 4 การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Read more

ตอนที่ 11 การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export) ในโปรแกรม Camtasia Studio 9

การนำส่งไฟล์ในCamtasia Studio 9 เป็นขั้นตอนการนำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปใช้งาน โดยผู้จัดทำสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานตามต้องการได้

Read more
error: Content is protected !!