fbpx

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว15/2565

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว15/2565

Read more

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว15/2565

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว15/2565

Read more

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว15/2565

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว15/2565

Read more

ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

ตอนที่ 2 เครื่องมือการใช้งานแอปพลิเคชัน KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

Read more

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก KineMaster :การผลิตวีดิโอคลิปเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster

Read more

ตอนที่ 5 การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

การตั้งค่าความปลอดภัยในการเข้าชมคลิปวิดีโอ บนโปรแกรม Loom

Read more
error: Content is protected !!