fbpx

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

Read more

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน จาก ดร.อัมพร พินะสา. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!