fbpx

รวมเทคนิค การทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้งาน “โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)”

รวมเทคนิค การทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โดยใช้งาน “โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)”

Read more

รวมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Read more

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 5 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 5 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการครูเชี่ยวชาญ

Read more

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4 เพื่อรายงานผลงานทางวิชาการครูเชี่ยวชาญ

Read more

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการเขียน บทที่ 1 ผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

Read more
error: Content is protected !!