111

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ