fbpx
111

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read more

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

เมื่อทุกคนอยากสอบเป็น ผอ.สถานศึกษา มีเกณฑ์อะไรบ้างตาม ว3/2564

Read more

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สามารถสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สามารถสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้

Read more

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สอบตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

เมื่อ…ศึกษานิเทศก์สอบตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

Read more

มาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

Read more
error: Content is protected !!