fbpx

บันทึกกิจกรรมการเสวนาตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11

บันทึกกิจกรรมการเสวนาตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11

Read more

ระบบวิทยฐานะใหม่ (วPA) เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

ระบบวิทยฐานะใหม่ (วPA) เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ

Read more

EP 2 สัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา” โดยนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม (11 กค 65)

EP 2 สัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา” โดยนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม (11 กค 65)

Read more

การดำเนินงานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์ แห่งประเทศไทย” ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา

การดำเนินงานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์ แห่งประเทศไทย” ดร.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา

Read more

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Read more

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

จุดเน้นสำคัญ และการสร้างเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา

Read more

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

ตัวอย่างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ตาม ว17/2552

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนา หลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Read more

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Read more
error: Content is protected !!