fbpx

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

คลิปวิดีโอการสอนของครูชาวต่างชาติโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เผยแพร่ลิ๊งการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วยการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนของครูชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกชั้นได้เรียนรู้เสริมอีกทางหนึ่ง ดังนี้ ( คลิปจะเริ่มทำงานในเวลา 06:00 น. ของวันออกอากาศ ) อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล

Read more
error: Content is protected !!