111

การบริหารจัดการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

บูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!