fbpx

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ของครูชั้น ม.1-ม.6

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ครูชั้น ม.1-ม.6

Read more

การสร้างกิจกรรม (Assignment) สำหรับการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน ช่องทางแรก เรียกว่า On Air คือ “การเรียนผ่านทีวีดิจิทัล” ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา

Read more
error: Content is protected !!