111

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 5 การดำเนินการสอบใน Quizizz

การดำเนินการสอบ และการรายงานผลการทดสอบใน Quizizz ในการประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 5 การดำเนินการสอบใน Quizizz นั้นผู้สอนจะต้องมีการเตรียมข้อคำถาม และจัดชุดข้อคำถามลงในชุด แบบทดสอบ เพื่อเล่นเกม หรือเพื่อทดสอบผู้เรียน

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 3 การเข้าทำแบบทดสอบใน Quizizz

ตอนที่ 3 การเข้าทำแบบทดสอบใน Quizizz

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 2 : การสร้างแบบทดสอบใน Quizizz

Read more

การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย Quizizz ตอนที่ 1

E-Testing คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ