การสร้างลายน้ำจากโปรเเกรม photoshop

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง การสร้างลายน้ำจากโปรเเกรม photoshop

 

จัดทำโดย

นางสาวนรินทร ถาวรกาย เลขที่ 25

นางสาวชัชนาพร ชัยรัตนพิพัฒน์ เลขที่ 26

นางสาวน้ำทิพย์ แสนสูงเนิน เลขที่28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

โรงเรียนด่านขุนทด

ปีการศึกษา 2560

 

ลิงค์ VDO นำเสนอ การสร้างลายน้ำจากโปรแกรม Photoshop

 

ขั้นตอนการศึกษาและสร้างชิ้นงาน

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ