กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอนด้วย Technology

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอนด้วย Technology สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ประเด็นคำถาม

ประเด็น …..ในการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน “ท่านคิดว่าท่านจะนำ “เทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร? **ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

**ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

 

Made with Padlet

Comments

comments

error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ