กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอน STEM ด้วย Technology

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอน STEM ด้วย Technology

ประเด็นคำถาม

ในการจัดการศึกษา แบบ STEM โดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน “ท่านคิดว่าท่านจะนำ “เทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ กับSTEM เพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร?

**ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

 

Made with Padlet

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!