fbpx

การสร้างสื่อความจริงเสมือน (AR)

การสร้างสื่อความจริงเสมือน (AR) ด้วย Apps Aurasma

ทำการติดตั้ง Apps Aurasma ลงในโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเปิด Apps Aurasma แตะที่ปุ่ม Create an accout

ทำการกรอก Email ที่ใช้งาน

 

ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ต้องการใช้งาน

** ข้อสังเกตถ้ามีชื่อซ้ำกับผู้อื่นจะไม่สามารถใช้ได้ต้องพยายามหาชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น

ทำการกรอก รหัสผ่าน ที่ต้องการ

 

*** ในกรณีที่เคยสมัครใช้แล้วให้แตะที่  Login  เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานของ Apps

 

 

ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่ต้องการใช้งาน

 

ทำการกรอก รหัสผ่าน 


หน้าต่างการทำงานของ Aurasma

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะพบหน้าต่างการทำงานอธิบายได้ดังนี้

  1. ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้
  2. การสร้าง Auras
  3. เครื่องมือแสกนภาพ Auras

 

 


การสร้างสื่อ Auras

แตะที่เครื่องหมาย +

 

เลือกภาพเคลื่อนไหว หรือค้นหาภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการจาก Library

 

เมื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการได้แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next

 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะที่ปุ่ม Done

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!