111

คู่มือพลเมืองดิจิทัล

คู่มือพลเมืองดิจิทัล เล่มนี้พูดถึงชุดทักษะและความรู้การรักษาความปลอดภัยสิทธิและความรับผิดชอบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย

Read more

พลเมืองดิจิทัล (Digital Native)

“พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)   ความสำคัญของการสร้าง “พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะเพียงพอ และสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัลที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ควรเพิ่ม 8 ทักษะดังนี้

Read more
error: Content is protected !!