บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

Download article as PDF เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์สื่อฯ

Download article as PDF วันที่ 31 พ.ค. 2560 ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมทางด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา 2560

Read more

ประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ DLIT

Download article as PDF การประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ และบรรณาธิการเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการ DLIT ปี 2560″

Read more

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Download article as PDF ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ การเรียนในระดับปริญญาเอกการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read more

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน

Download article as PDF ผลงานจากการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การทำกิจกรรมร่วมกันด้วย Apps   Quiver Vision จากคณะครู จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

Download article as PDF การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more

นำเสนอ DLIT ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับ2)

Download article as PDF วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ภาค 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ

Read more
error: Content is protected !!