111

ผลงานการพัฒนา เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี

เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนด่านขุนทด ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ตั้งแต่อยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

Read more
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ