111

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ “ทุกที่” “ทุกเวลา” “ทุกโอกาส” อยู่ที่ว่าคุณะมองเห็น และ “สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้” ขึ้นมาเพื่อพวกเขาหรือเปล่า ___ คุณ “รู้จักเขาไหม” “เขาชอบเรียนแบบไหน” “เขาชอบทำอะไร” “ชอบทำงานกลุ่ม หรืองานเดียว” “ชอบมีคำถามตลอดเวลาไหม” หรือ “ชอบนั่งฟังเงียบๆ”

Read more

นำเสนอ DLIT ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับ2)

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล ภาค 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

Read more

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ