111

ข้อควรระวังในการบันทึกโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)     โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ใช้หลักการทำงานพื้นฐานมาจากโปรแกรม Excel (ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ