เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีอยู่มากมายหลายสังกัดแต่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏในการให้บริการ

วันนี้ทางคณะทำงานได้เลือกแล้ว ได้ทำการวิเคราะห์และพิจารณา สิ่งที่ควรจะเหมาะสมและลงตัว มากที่สุดสำหรับให้ครูนำไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากการออกอากาศการเรียนการสอน และรายการทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

หลังจากนี้ไปวงการศึกษาในประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยที่นักเรียนทั่วประเทศ สามารถโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับครูจากโรงเรียนต้นทางได้ทันที โดยไม่ใช่แค่เพียงการเรียนผ่านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 และก้าวไปพร้อมๆ กันกับแนวทางพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสำเร็จในอีก 20 ปีข้างหน้าครับ

__

ได้มีโอกาสสรุปผลการวิเคราะห์ ระบบการจัดการเรียนรู้ LMS ระบบคลังสื่อ OER และระบบการจัดการผู้ใช้ Single Sign on

ประเด็น Concept จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาระบบ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทันการนำระบบไปใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561 กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 65 โรงเรียน ทั่วประเทศครับ

___

ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย. 2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ