บทบาทผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับเขตในระบบ DEEP

บทบาทผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับเขตในระบบ DEEP

ผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับเขต มีหน้าที่ ดูแลและบริหารจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา, นายทะเบียน

_
_
_

_
_
_

บทบาทของผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับเขต

_
_
_

ขั้นตอนการใช้งาน

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

หน้าต่างการทำงานของ ผู้ดูแลระดับเขต

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

เมนูผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งาน

สำหรับตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานในเขตที่ท่านดูแล

_
_
_

_
_
_

ขั้นตอนการสร้างผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานในเขต

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

โหลดเอกสารได้ที่นี่

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ