111

พลเมืองดิจิทัล (Digital Native)

“พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)   ความสำคัญของการสร้าง “พลเมืองดิจิทัล” (Digital Native) และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะเพียงพอ และสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัลที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ควรเพิ่ม 8 ทักษะดังนี้

Read more

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

Read more

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

Read more

ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0

ความสำคัญของ “ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0” ขณะนี้บุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างตระหนักและเห็นความสำคัญของ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Read more

การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพในยุคไทยแลน 4.0

โลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนไป   ชนิดที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยนพฤติกรรม   การใช้ชีวิตกันเลยทีเดียว   เชื่อหรือไม่ ว่าเทคโนโลยี   เปลี่ยนโยบาย เปลี่ยนความคิด   ในการบริหารประเทศ

Read more

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A เป็นกลยุทธในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการสะท้อนและบทสนทนากับเพื่อนและบุคคลอื่น

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ